Domain Name: EHKONNECT.COM
Registrar: NETART SP Z O.O
Sponsoring Registrar IANA ID: 1456
Whois Server: whois.netart-registrar.com
Referral URL: http://www.netart-registrar.com
Name Server: NS1.NAZWA.PL
Name Server: NS2.NAZWA.PL
Name Server: NS3.NAZWA.PL
Status: ok https://icann.org/epp#ok
Updated Date: 23-aug-2016
Creation Date: 23-jun-2016
Expiration Date: 23-jun-2017
//icann.org/epp
Domain Name: ehkonnect.com
Registry Domain ID: 2037105685_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: http://www.netart-registrar.com
Updated Date: 2016-08-05T09:38:15Z
Creation Date: 2016-06-23T17:33:34Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-06-23T17:33:34Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: abuse@netart-registrar.com
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: serverTransferProhibited http://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Georg Roider
Registrant Organization: ITRAN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Registrant Street: kolejowa 47a 138
Registrant City: Warszawa
Registrant State/Province: mazowieckie
Registrant Postal Code: 01-210
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +357.22283710
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: 
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: cvoniatis@probanx.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Georg Roider
Admin Organization: ITRAN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Admin Street: kolejowa 47a 138
Admin City: Warszawa
Admin State/Province: mazowieckie
Admin Postal Code: 01-210
Admin Country: PL
Admin Phone: +357.22283710
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: 
Admin Fax Ext: 
Admin Email: cvoniatis@probanx.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Georg Roider
Tech Organization: ITRAN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Tech Street: kolejowa 47a 138
Tech City: Warszawa
Tech State/Province: mazowieckie
Tech Postal Code: 01-210
Tech Country: PL
Tech Phone: +357.22283710
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: 
Tech Fax Ext: 
Tech Email: cvoniatis@probanx.com
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/

For more information on Whois status codes, please visit: https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.
WHOIS Terms of Use
1. WHOIS database is administered by NetArt Sp. z o.o. It contains information on domains with respect to which the company provides administration and technical services.
2. NetArt sp. z o.o. shall not be liable for any torts committed by Domain Name Holder.
3. Furthermore, NetArt Sp. z o.o. shall not be liable for any damage caused as a result of the actions or omissions of Domain Name Holder, including, but not limited to, violation of intellectual property rights, trademark rights or personality rights; all claims related thereto shall be brought directly to Domain Name Holder.
4. All data displayed is made available for the purpose of contacting Domain Name Holder or for purposes directly related to domain name.
5. By using WHOIS, you shall be deemed to have accepted WHOIS Terms of Use and confirmed that the data will be used for lawful purposes. Furthermore:
a) you shall not enable or otherwise support the transmission of mass unsolicited commercial advertising or solicitations to Domain Name Holder’s address, e-mail address, telephone number or facsimile number,
b) data may not be used for marketing purposes,
c) data may not be sold or used for redistribution purposes.
6. Copying, reproducing, distributing or using the data available in WHOIS database operated by NetArt Sp. z o.o. otherwise than provided for in these WHOIS Terms of Use shall be prohibited.
7. NetArt Sp. z o.o. reserves the right to restrict access to WHOIS database, impose a limit on the number of queries, and amend these WHOIS Terms of Use.
Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarządzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotyczące domen dla których firma świadczy obsługę administracyjną i techniczną.
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za czyny zabronione popełnione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada również za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Abonenta domeny – w szczególności nie odpowiada z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia dóbr osobistych – wszelkie roszczenia z tym związane uprawniony powinien zgłaszać bezpośrednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wyświetlane dane udostępniane są w celu umożliwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpośrednio związanych z nazwą domeny.
5. Korzystając z bazy WHOIS, akceptują Państwo Zasady korzystania z bazy WHOIS poświadczając jednocześnie, iż dane będą używane w celach zgodnych z prawem, jak również:
a) nie będą Państwo umożliwiać lub też w inny sposób wspierać przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mogą być wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mogą zostać sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne niż wynikające z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dostępnych w bazie WHOIS obsługiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do bazy WHOIS, nałożenia limitu na liczbę odpytań, jak również do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS.
Domain Name: EHKONNECT.COM
Registrar: NETART SP Z O.O
Sponsoring Registrar IANA ID: 1456
Whois Server: whois.netart-registrar.com
Referral URL: http://www.netart-registrar.com
Name Server: NS1.NAZWA.PL
Name Server: NS2.NAZWA.PL
Name Server: NS3.NAZWA.PL
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 23-jun-2016
Creation Date: 23-jun-2016
Expiration Date: 23-jun-2017
//icann.org/epp
Domain Name: ehkonnect.com
Registry Domain ID: 2037105685_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: http://www.netart-registrar.com
Updated Date: 2016-06-23T17:34:00Z
Creation Date: 2016-06-23T17:33:34Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-06-23T17:33:34Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: abuse@netart-registrar.com
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: serverTransferProhibited http://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Registrant Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Registrant Street: Cystersow 20a
Registrant City: Krakow
Registrant State/Province: malopolskie
Registrant Postal Code: 31-553
Registrant Country: Poland
Registrant Phone: +48.122978807
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +48.122978807
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: rmcctgqexaae-r@mail.whoisdataprotection.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Admin Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Admin Street: Cystersow 20a
Admin City: Krakow
Admin State/Province: malopolskie
Admin Postal Code: 31-553
Admin Country: Poland
Admin Phone: +48.122978807
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +48.122978807
Admin Fax Ext: 
Admin Email: djccbceyighs-a@mail.whoisdataprotection.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Tech Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Tech Street: Cystersow 20a
Tech City: Krakow
Tech State/Province: malopolskie
Tech Postal Code: 31-553
Tech Country: Poland
Tech Phone: +48.122978807
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +48.122978807
Tech Fax Ext: 
Tech Email: klctrevfwkjx-t@mail.whoisdataprotection.com
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/

For more information on Whois status codes, please visit: https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.
WHOIS Terms of Use
1. WHOIS database is administered by NetArt Sp. z o.o. It contains information on domains with respect to which the company provides administration and technical services.
2. NetArt sp. z o.o. shall not be liable for any torts committed by Domain Name Holder.
3. Furthermore, NetArt Sp. z o.o. shall not be liable for any damage caused as a result of the actions or omissions of Domain Name Holder, including, but not limited to, violation of intellectual property rights, trademark rights or personality rights; all claims related thereto shall be brought directly to Domain Name Holder.
4. All data displayed is made available for the purpose of contacting Domain Name Holder or for purposes directly related to domain name.
5. By using WHOIS, you shall be deemed to have accepted WHOIS Terms of Use and confirmed that the data will be used for lawful purposes. Furthermore:
a) you shall not enable or otherwise support the transmission of mass unsolicited commercial advertising or solicitations to Domain Name Holder???s address, e-mail address, telephone number or facsimile number,
b) data may not be used for marketing purposes,
c) data may not be sold or used for redistribution purposes.
6. Copying, reproducing, distributing or using the data available in WHOIS database operated by NetArt Sp. z o.o. otherwise than provided for in these WHOIS Terms of Use shall be prohibited.
7. NetArt Sp. z o.o. reserves the right to restrict access to WHOIS database, impose a limit on the number of queries, and amend these WHOIS Terms of Use.
Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz??dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz??ce domen dla kt??rych firma ??wiadczy obs??ug?? administracyjn?? i techniczn??.
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno??ci za czyny zabronione pope??nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada r??wnie?? za szkody spowodowane dzia??aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny ??? w szczeg??lno??ci nie odpowiada z tytu??u naruszenia praw w??asno??ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia d??br osobistych ??? wszelkie roszczenia z tym zwi??zane uprawniony powinien zg??asza?? bezpo??rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy??wietlane dane udost??pniane s?? w celu umo??liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo??rednio zwi??zanych z nazw?? domeny.
5. Korzystaj??c z bazy WHOIS, akceptuj?? Pa??stwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po??wiadczaj??c jednocze??nie, i?? dane b??d?? u??ywane w celach zgodnych z prawem, jak r??wnie??:
a) nie b??d?? Pa??stwo umo??liwia?? lub te?? w inny spos??b wspiera?? przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog?? by?? wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog?? zosta?? sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni?? wynikaj??ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost??pnych w bazie WHOIS obs??ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost??pu do bazy WHOIS, na??o??enia limitu na liczb?? odpyta??, jak r??wnie?? do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS.